MPI-530

 
 
Dostupnost Dodání do 14-ti dní
Můžeme doručit do
10.5.2024
Cena 51 425 Kč včetně DPH
42 500 Kč    
Kód produktu 103
Značka Sonel
Kategorie Multifunkční přístroje
 

Měření impedance zkratové smyčky:

- měření impedance smyčky proudem 23 A, (40 A za mezifázového napětí), s rozlišením až 0,001 Ω,
- zkratový odpor Rzw = 10 Ω,
- rozsah měřicích napětí: 95...440 V, kmitočet 45...65 Hz,
- měření impedance zkratové smyčky s rozlišením až 0,01 Ω v instalacích zabezpečených chrániči RCD s I ≥ 30 mA bez jejich vypnutí Δn
- automatický výpočet zkratového proudu na základě jmenovitého nebo změřeného napětí, rozlišování fázového a mezifázového napětí,
- měření s použitím zástrčky UNI-Schuko se spouštěcím tlačítkem (rovněž u zaměněných vodičů L a N) nebo kabely s délkou 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, s případným využitím třífázových adaptérů (AGT),
- výběr zabezpečení instalace a automatické hodnocení výsledku měření.

Zkoušky proudových chráničů typu AC, A a B:

- měření chráničů obecného typu, se zpožděním a selektivních se jmenovitým reziduálním proudem 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA,
- funkce automatického měření kompletní soustavy parametrů chrániče (po jednorázovém stisknutí tlačítka „START“ provede měřič kompletní zadaný cyklus měření spolu s možností měření impedance zkratové smyčky L-PE proudem 15 mA),
- podoba průběhu nuceného unikajícího proudu navolená uživatelem: sinusový (spuštění měření z vzestupné nebo sestupné hrany) pulsující jednosměrný (kladný nebo záporný), pulsující jednosměrný s podkladem stejnosměrného proudu(kladný a záporný), stejnosměrný (kladný a záporný),
- měření vypínacího proudu IA narůstajícím proudem,
- měření vypínacího času tA pro ½ I , 1 I , 2 I a 5 I , Δn Δn Δn Δn,
- měření dotykového napětí UB a odporu uzemňovacího vodiče RE bez spouštění chrániče,
- detekce záměny vodičů L a N v zástrčce: nemá vliv na provádění měření,
- možnost měření vypínacího proudu IA a skutečného vypínacího času tA při jednom vypnutí RCD,
- měření pro napětí 95…270 V.

Měření izolačního odporu:

- měřicí napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
- měření izolačního odporu do 10 GΩ,
- možnost měření v zásuvce pomocí adaptéru UNI-Schuko,
- akustická signalizace pětisekundových časových úseků, které ulehčuje snímání časových parametrů,
- zabezpečení měřiče před přítomností napětí v měřeném objektu a před výskytem napětí v průběhu měření,
- samočinné vybíjení kapacity měřeného objektu po ukončení měření,
- automatické měření všech kombinací odporů, tří-, čtyř- a pětižilových kabelů s využitím dodatečného adaptéru AutoISO-1000C.

Měření zemního odporu:

- technickou třípólovou nebo čtyřpólovou metodou s 2 pomocnými elektrodami,
- třípólovou metodou s přídavnými kleštěmi,
- pomocí dvou kleští,
- vnější zdroj napětí s kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz odpovídající síti

Nízkonapěťové měření kontinuity ochranných vodičů a ochranných pospojování:

- měřící rozsah podle IEC 61557-4: 0,12...400 Ω, s rozlišením až 0,01 Ω,
- měření kontinuity ochranného vodiče proudem ≥ 200 mA ve dvou tocích,
- měření malým proudem s akustickou signalizací,
- napětí na otevřených svorkách: 4...9 V,
- autokalibrace měřicích kabelů – možnost použití kabelů libovolné délky

Měření intenzity osvětlení

- měřící rozsah: 0,1 lx...19,9 klx,
- měření v luxech (lx) nebo fotokandelách (fc),
- měření pomocí vnějšího fotodetektoru (volitelné)

Doplňkové funkce měřicího přístroje:

Analýza a záznam parametrů jednofázové sítě (U, I, cosφ, P, Q, S, THD harmonických složek do 40-té pro U a I, harmonických složek U a I).
Rychlá kontrola správnosti připojení ochranného vodiče PE pomocí dotykové elektrody.
Kontrola sledu fází a směru otáček motoru.
Napájení z akumulátoru nebo baterie (volitelné), je vestavěna rychlonabíječka.
Možnost dobíjení ze sítě nebo ze zástrčky zapalovače automobilu 12 V.
Paměť se strom. strukturou, dynamicky řízená (max. 10000 záz. pro každý typ měření).
Přenos dat do počítače PC přes USB nebo Bluetooth®.

Další technické údaje:

- druh izolace ....................................,,,..... dvojitá, v souladu s PN-EN 61010-1 a IEC 61557
- napájení měřicího přístroje.akumulátor Ni-MH nebo alkalická baterie LR14 (4 ks)(volitelné)
- provozní teplota .............................................................,,,.................................... 0...+50°C